26.-27. novembrī sporta speciālistu tālākizglītības SEMINĀRS

2022.gada 26. un 27. novembrī Latvijas Tekvon-do federācija sadarbibā ar Latvijas Sporta federāciju padomi organizē treneriem un sporta speciālistiem tālākizglītības semināru “Profesionālo kompetenču pilnveidošana divcīņas sporta veidu speciālistiem”

Norises vieta un laiks: Brīvības iela 333, Rīga, LSPA, A.korpuss, 306.kabinets, 3.stāvs. Semināra norises laiks no plkst.10.00 – 16.45

Pieteikšanās: līdz 24. novembrim, aizpildot pieteikuma formu

Dalībnieki saņems apliecību par sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi 14 stundu apmērā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai.