9.-10. oktobrī notika seminārs “Padziļināta treneru apmācība cīņas sporta veidos”

Divu dienu garumā, 9. un 10. oktobrī, Latvijas Tekvon-do federācijas (LTF) projekta “Padziļināta treneru apmācība cīņas sporta veidos” ietvaros, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā norisinājās sporta speciālistu mācības. Tālākizglītības treneru semināru LTF organizēja sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Sporta federāciju padomi un ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas dalību.

Seminārā piedalījās 22 sporta speciālisti no dažādiem cīņas sporta veidiem, tai skaitā tekvon-do, kikbokss, MMA un karate. Semināra gaitā izglītojošas lekcijas vadīja LSPA docents Sergejs Saulīte, LSPA vieslektors, ārsts Svens Vilks, psihologs Jurita Smiltiņa, Antidopinga biroja eksperts Ivans Šapošnikovs un Ugunsdrošības un Civilās aizsardzības koledžas docents Vitālijs Zaharovs. Lektori pieskārās tādām tēmām kā antidopinga noteikumi, dinamiskās anatomijas īpatnības cīņas sportā, ka arī sportista psiholoģiskā sagatavošana un pirmās palīdzības aspekti. Bija izskatīti tehnisko paņēmienu apgūšanas posmi un mācīšanās metodika. Kopumā tīrais mācību laiks sastādīja 14 stundas, bet kā pieminēja viens no organizatoriem, LTF prezidents Vjačeslavs Semenkovs – ”šīs stundas pagāja ļoti ātri, un ar lielu interesi!”. Radītā treneru interese no dažādiem cīņas sporta veidiem liecina par šādu tēmu aktualitāti nevis kādā konkrētā sporta veidā, bet gan plašākā mērogā un vispārīgi. Attiecīgi, tiek plānots, ka līdzīga veida apmācību semināri ar aktuālo tēmu iekļaušanu, iespēju robežās, tiks organizēti arī turpmāk.